Osnovni namen združenja je vzpodbujanje samostojnega,

svobodnega in ustvarjalnega delovanja članov in delovanje

za vzpostavitev ugodnih pogojev za tovrstno ustvarjanje

ter razvijanje odgovornega in etičnega odnosa do poklica

filmskega scenografa, kostumografa in oblikovalca maske.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPRAVNI ODBOR:

Predsednik: Marko Japelj, Podpredsednik: Matjaž Pavlovec, Člani: Alenka Nahtigal, Andrej Stražišar, Barbara Kapelj, Mateja Fajt

NADZORNI SVET IN ČASTNO RAZSODIŠČE:

Člani: Gabrijela Fleischman, Pia Premzl, Duško Milavec

POSLOVNA SEKRETARKA I.: Urša Loboda

POSLOVNA SEKRETARKA II.: Barbara Kapelj

 

 

 

 

 

scenografijakostumografijamaska