Osnovni namen združenja je vzpodbujanje samostojnega,

svobodnega in ustvarjalnega delovanja članov in delovanje

za vzpostavitev ugodnih pogojev za tovrstno ustvarjanje

ter razvijanje odgovornega in etičnega odnosa do poklica

filmskega scenografa, kostumografa in oblikovalca maske.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPRAVNI ODBOR:

Predsednica: Alenka Nahtigal, Podpredsednik: Matjaž Pavlovec, Člani: Marko Japelj, Tanja Birgmajer, Matic Hrovat, Nataša Rogelj

NADZORNI SVET IN ČASTNO RAZSODIŠČE:

Člani: Mateja Medvedič, Zvonka Makuc, Duško Milavec

 

 

 

 

 

scenografijakostumografijamaska